Mẫu Sơn là vùng núi có độ cao trung bình 800 – 1.000 m nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Lạng Sơn. Thời điểm đông khách du lịch